PIMPEGRYDEN – Tidsskrift for Rudolf Steiner-pædagogik

Pimpegryden var medlemsblad for Sammenslutningen af Rudolf Steiner Dagtilbud i Danmark i perioden december 1988-marts 2020.

PIMPEGRYDEN
Sidste nummer udkom i
marts 2020.

På denne hjemmeside kan du se en oversigt over alle numre, hvoraf de fleste kan købes ved henvendelse til Audonicons Bogsalg.

Børnetegninger
Børnetegninger

“Mit største ønske er, at det bliver synligt for læseren, hvor tæt
menneskets tegn og symboler i tidligere tider er forbundet med menneskets tidlige tegn og symboler i vor tid.
Det vil, i sagens natur, samtidig være en beskrivelse af barnets
udvikling, den barnlige oplevelse af sig selv og verden såvel som
et lille kig ind i kunstens og menneskets udvikling gennem tiderne.”
Anette Hauerberg

Søvn
Søvn

Et udvalg af citater fra Rudolf Steiners værker.
God, sund, forfriskende søvn er ingen selvfølge. Mange børn og voksne lider ikke alene under at sove for lidt, men også under at søvnen mangler den nødvendige kvalitet. Søvnvanskeligheder med alle de fysiske og sjælelige følger forekommer
i hele verden.
Rudolf Steiner har ud fra sin ånds-videnskabelige forskning givet mange oplysninger, som kan hjælpe os til at forstå søvnen og den vågne tilstand. “SØVN” er en samling af citater om søvntemaet fra Rudolf Steiners værk som kan hjælpe med at søge og finde en ny tilgang til søvnens verden i arbejdet med børnenes opdragelse og den voksnes egen udvikling.

Pædagogisk grundlag
PÆDAGOGISK GRUNDLAG

Pædagogisk grundlag for Rudolf Steiner dagtilbud. Beskrivelse af børnesyn, pædagogisk praksis og læringsmiljø.

Hæftet er udarbejdet som led i at opfylde kravene om dokumentation i den nye dagtilbudslov og egner sig til at formidle vores grundværdier overfor
myndigheder, forældre og offentligheden i det hele taget.

Menneskebørn
Menneskebørn

MENNESKEBØRN er et udvalg af artikler fra Pimpegryden, Tidsskrift for Rudolf Steiner Børnehavepædagogik. Bogens artikler omhandler et bredt spekter af pædagogiske emner og desuden behandles den menneskekundskab, antroposofien, som danner baggrund for forståelsen af Steiner-pædagogikken.
Artiklerne henvender sig til forældre, pædagoger og andre, der interesserer sig for det lille barn, dets væsen, udvikling og trivsel.

previous arrow
next arrow

Jobopslag fra Rudolf Steiner Dagtilbud finder du på www.steinerjob.eu