Her kan du læse mere om indholdet fra årgang 16-32. Nyeste årgang øverst på siden.
Gamle numre af Pimpegryden (evt. fotokopi) kan købes af abonnenter for kr. 15,- + porto – Se ABONNEMENT.

Oversigt over ældre numre af Pimpegryden (1.-15. årgang/1998-2003). Klik her!

32. årgang – Marts 2020 (nr. 126) – SIDSTE NUMMER!

Pimpegryden nr. 126 – Marts 2020

RESILIENS – AT MESTRE MODSTAND

Overskrifter

 • Legemlig, sjælelig og åndelig sundhed – uddrag fra hætet Sund læring
 • Robusthed af Susanne Juhl-Nielsen
 • Ris og ros er to sider af samme mønt af Pernille Møller
 • Resiliens – hvad kommer det af? af Gordon Neufeld
 • Påskekyllinger eller påskeharer af Jenni Glasdam
 • Institutionsportræt: Stjernedalen og Lille Stjernedal
 • Boganm.: Anders Colding-Jørgensen: Hov et egern! – af Julie Chelsea B. Christensen

31. årgang – Marts 2019 til December 2019 (nr. 122 – 125)

Pimpegryden nr. 125 – December 2019

DEN TIDLIGE SPROGUDVIKLING

Overskrifter:

 • Barnets tidlige sprogudvikling
 • Tre etaper af menneskesjælens opvågnen
 • Om betydningen af billedsprog
 • Om blod-lyd former
 • Institutionsportræt: Kirsebærgården
 • Visionsseminar, årsmøde og pædagogisk stævne
 • Christmas Cherub (strikkeopskrift)
 • Barnets lyd- og ordoplevelser

Pimpegryden nr. 124 – September 2019

FLERSPROGETHED

Overskrifter

 • Aspekter af omgangen med flersprogethed af Rainer Putzlaff
 • De fire Mysteriedramaer på Mikaelskolen
 • Modersmålet som et bånd mellem børn og voksne af Claudia Cohen
 • Vinduesstjerne
 • Institutionsportræt: Børnehaven Ellemosen i Ry
 • Pædagogisk grundlag…. (Forlaget Pimpegryden)
 • Lanterne med femstjerne-bund
 • Børnetegninger og Menneskebørn (Forlaget Pimpegryden)

Pimpegryden nr. 123 – Juni 2019

HUMOR OG GLÆDE

Overskrifter:

 • Ej, det er kun for sjov
 • Du står på hellig grund
 • Hr. Humor og frk. Glæde
 • Humor i voksne fællesskaber
 • Rudolf Steiners humor
 • Der er brug for mange flere uddannede steinerpædagoger!
 • Institutionsportræt: Da Turmalin spirede og slog rødder på Møn
 • Kongen, Ridder Georg eller jægeren i skoven? (dukkeopskrift)
 • Nye perspektiver på ledelse – for at skabe grobund for bæredygtighed
 • Om Bonsai Instituttet

Pimpegryden nr. 122 – Marts 2019

EFTERLIGNING OG FORBILLEDE

Overskrifter

 • Udvikling gennem efterligning
 • Efterligning – en medfødt evne
 • Sanselig kreativ udfoldelse i naturen – idéer og anvisninger
 • Arbejde, kreativitet og madlavning i børnehøjde
 • Dukker af græs eller hø eller halm – Græshest
 • Efterligning som et pædagogisk værktøj
 • Værkstedsefterligning i Alfehaven
 • Hjemmelavet urtesalt
 • Institutionsportræt: Solhjem, Rudolf Steiner vuggestue og børnehave i Aarhus
 • Boganmeldelse: Barnet i naturen. Naturen i barnet

30. årgang – Marts 2018 til December 2018 (nr. 118 – 121)

Pimpegryden nr. 121 – December 2018

TIILID

Overskrifter:

 • Om at modtage hjælp i tillid
 • Tillidens betydning for barnets udvikling
 • Tillidsbaseret ledelse
 • Fællesskab og tillid
 • Tillid i en opbrudstid
 • Institutionsportræt: Killevippen på Blangstedgård
 • Hellig-tre-konger-billede
 • Boganmelelse: Barnets udvikling gennem tilknytning og leg

Pimpegryden nr. 120 – September 2018

DANNELSE

Overskrifter:

 • Demokratisk dannelse
 • Dannelse og opdragelse
 • Barnets sociale dannelse
 • Dannelse som pædagogisk element i hverdagen i børnehaven
 • Institutionsportræt: Børnehaven Tusindstrålen
 • Lanternefest
 • Lanterne med blomster og blade
 • Medarbejderkurser – med fokus på årstidsfester og arbejdet med læringsmål

Pimpegryden nr. 119 – Juni 2018

OVERGANGE

Overskrifter:

 • Tilknytningens betydning ved overgange
 • Børn som passes hjemme – fællesskabets betydning
 • Overgangssituationer
 • Fra børnehave til skole
 • Farvestifter eller farveblokke?
 • Opskrift på blomsterfe
 • Komplementærfarver
 • Institutionsportræt: Klokkeblomst i Vangede
 • Smør til høstfesten
 • Vi høster det vi sår, og et byggryn kan sagtens vise vejen
 • Hvordan en høsttur kan gemmes dybt i barnesindet
 • Nye skemaer til arbejdet med læringsmiljø
 • Bogomtale: Barnets udvikling gennem tilknytning og leg
 • Boganmeldelse: Johannes W. Schneider: Dobbeltgængeren – skyggesiden af vores selv

Pimpegryden nr. 118 – Marts 2018

BARNETS LÆRINGSMILJØ

Overskrifter:

 • Barnets læringsmiljø antroposofisk set
 • Kunsten at skabe et læringsmiljø
 • Sund læring – helbredende læring
 • Betydningen af æstetik
 • Betragtninger om amning
 • Påske i Bitte Bæk
 • Filtet hønemor
 • Læreplaner – forsøgs og udviklingsarbejde i foråret 2018
 • Aktive medlemmer
 • Boganmeldelse: Sibylle von Olfers: Jordens Børn

29. årgang – Marts 2017 til December 2017 (nr. 114 – 117)

Pimpegryden nr. 117 – December 2017

OMSORG I HJEMMET

Overskrifter:

 • Omsorg i hjemmet – vuggestuebarnet fra 1-3 år
 • Hverdag med de 3-5 årige
 • Omsorg for det 5-7 årige barn i hjemmet
 • Livet i den store familie
 • Omsorg for de voksne i børnefamilien
 • Om amning af store børn
 • Når moderskabet er udfordret
 • Michael, Morten og julemanden
 • Helligtrekongerfesten i børnehaven Lindeblomst
 • Hellig-Tre-Konger-lys af bivoks
 • Læreplaner – Arbejdet med fælles pædagogisk grundlag

Pimpegryden nr. 116 – September 2017

SØVN OG SJÆLEPLEJE

Overskrifter:

 • Børns søvn – et samarbejde mellem forældre og pædagoger
 • Hjælp barnet til en god søvn
 • Antroposofisk forståelse og behandling af søvnproblemer hos små børn
 • Soverum i Nordstjernen
 • Opskrift på sovedukke
 • Søvn som middel til udvikling og selvopdragelse
 • Med hænderne strakt ud mod stjernerne – om Skt. Michaelsfesten i Babuska
 • Boganmeldelse: “Barnets eventyrperler”
 • En lille historie om forklædekjolen
 • Boganmelelse: “Dyderne i årsløbet – Sjælens forvandlingskræfter”
 • Læreplaner – status og fremtid
 • Voksenvejleder – hold 2 starter februar 2018

Pimpegryden nr. 115 – Juni 2017

BARNETS UDVIKLING OG DIGITALE MEDIER

Overskrifter:

 • “Det er en risikosituation”
 • Skærmens skadelige virkninger på børn – digitale følgevirkninger
 • Det digitale univers og børns fællesskab
 • Askelæ og kampen om det frie valg
 • Glimt fra det politiske arbejde
 • Mindeord – Tove Fallesen
 • Tættest på Sankt Hans – Sommerfest i Nøkken
 • IASWECE-møde i Sydafrika
 • Boganm: “Når moblien tager magten – nærvær i den digitale tidsalder”
 • Voksenvejleder – en stemningsrapport

Pimpegryden nr. 114 – Marts 2017

SELVOPDRAGELSE

Overskrifter:

 • Kunsten at opdrage sig selv
 • Selvopdragelse og at påvirke barnet med sit æteriske legeme
 • Astrallegemets forførelse og styrke
 • Påskealf/forårsalf – opskrift
 • IASWECE- konference i Estland
 • Boganm.: Snittebøger mm. af Frank Egholm. Sløyd af Lars Wegge
 • Læreplander i fremtiden
 • Om Rudolf Steiners frihedsimpuls
 • Praktikvejlederuddannelse
 • Dansk eurytmiuddannelse Flow&U er godt i gang

28. årgang – Marts 2016 til December 2016 (nr. 110 – 113)

Pimpegryden nr. 113 – December 2016

SANGLEG – Musik & pædagogik

Overskrifter:

 • Sangleg i Steiner-pædagogikken
 • Sang i vuggestuen
 • Snittede nisselysestager/-dekorationer
 • Sangleg i børnehaven
 • Gitte Drewes historie om 20 sange
 • Fælde træ i skoven (sangleg med noder)
 • Sangleg og musik
 • Aben og nødderne (sangleg med noder)
 • Bageren, mureren og skorstensfejeren (sangleg med noder)
 • Sanglegsprogrammets opbygning
 • Boganm.: Markus Peters: Sundhed kommer fra hjertet
 • Gå – tale – tænke

Pimpegryden nr. 112 – September 2016

BØRN & SORG

Overskrifter:

 • Hvorfor skrive om børn og sorg?
 • Sorg – hvad er det for en størrelse?
 • Livet og døden
 • Den kærlige støtte
 • Hvad er vigtigt at tænke ind i mødet med barnet i sorg
 • Når et barn dør
 • Karma og døden
 • When I AM, you can grow – Beretning fra International Early Childhood Conference

Pimpegryden nr. 111 – Juni 2016

SPROG & STEMME

Overskrifter:

 • Udvikling af stemmens brug som personlig udviklingsvej
 • Ordenes skattekiste – omhyggelig omgang med ordene er fredsstiftende
 • Boganm.: “Klog er noget man øver sig på”
 • Boganm.: “Menneskebørn”
 • Et nyt lys på pædagogiske dogmer
 • Praktikken
 • Praktikvejledning bygger en bro mellem ideal og virkelighed
 • At bringe naturen ind i stuen
 • Når pædagoger uddanner sig, hvad uddanner de sig så til?

Pimpegryden nr. 110 – Marts 2016

RO GENNEM RYTME

Overskrifter:

 • Hvordan er vi nærværende og autentiske sammen med børnene
 • Ro gennem kosmisk rytme
 • I skovens dybe stille ro
 • Tid til forandring – nyt forretningsudvalg
 • Strikket kongekrone
 • Verden er så stor så stor, Lasse Lasse Lille
 • Internationalt samarbejde i IASWECE
 • Kunsten at vejlede et andet menneske
 • Om individuel ernæring – en betragtning
 • Da hanen fik en bønne galt i halsen

27. årgang – Marts 2015 til December 2015 (nr. 106 – 109)

Pimpegryden nr. 109 – December 2015

AT MØDE BARNET

Overskrifter:

 • “Når barnet bliver vores opdrager…”
 • Hvad er det vigtigste i mødet med barnet
 • Sociale og antisociale kræfter i det menneskelige møde
 • “Den bedste måde at forudsige din fremtid på er ved at skabe den”
 • MENNESKEBØRN – ny bog
 • Eventyret om hr. Griender og vildanden
 • Jul i Naturbørnehaven Krabbely
 • Skovsneglens jubilæum
 • Boganm.: BØRNETEGNINGER
 • Boganm.: Dit sunde barn – sådan

Pimpegryden nr. 108 – September 2015

FORÆLDRE – HVORDAN?

Overskrifter:

 • Familien, forældreskaber og barnet i midten
 • Mødrene afskaffes
 • Jeg er blevet far
 • Mit hemmelige våben
 • Hvor er du, far?
 • Mand og kvinde – mor og far åndsvidenskabeligt set
 • Familie og samfund i forandring
 • Boganm.: De fem gyldne nøgler

Pimpegryden nr. 107 – Juni 2015

TERAPEUTISK FORTÆLLING

Overskrifter:

 • Pædagogstævnet på Audonicon
 • Metaforernes mysterier og magi
 • Herlige dage på Audonicon
 • Susan Perrow på børnehaveseminariet
 • Det kan være svært at være anderledes
 • Hvorfor eventyr?
 • Hvordan rummer vi drengene
 • At møde sig selv som forælder
 • Hvad skal vi spise? – se nedenfor….
 • Pimpegrydens eget forlag
 • Fra sammenslutningens årsmøde
 • Om sammenslutningen

Pimpegryden nr. 106 – Marts 2015

UDELIV

Overskrifter:

 • Barnet i haven
 • Snitning i børnehaven
 • Om sanglegens funktion og betydning
 • Jeg er noget – digt af Ole Hyltoft
 • Pædagogstævne 2015
 • Børn og natur
 • Et godt børneliv er også et udeliv
 • Om vores møde med os selv eller vores engel
 • Koka Varde – bæredygtigt legetøj
 • Boganm.: “Bach dit barn op!”

26. årgang – Marts 2014 til December 2014 (nr. 102 – 105)

Pimpegryden nr. 105 – December 2014

FAMILIE & ARBEJDE?

Overskrifter:

 • At være familie i tiden
 • At vælge at være hjemme
 • Fridage hver uge
 • Engle – opskrift
 • Ingen blomst uden rod
 • Alle små fødder – sang
 • Boganm.: “Er der nogen hjemme?”
 • Kursus: Den livsnødvendige forbindelse
 • Forældre sammen – hver for sig
 • Kursus: Det usynlige menneske i os
 • Overgange – internationalt stævne

Pimpegryden nr. 104 – September 2014

KØNSKULTUR I BØRNEHAVEN

Overskrifter:

 • Drenge og piger – eller bare børn
 • At forske i og om Waldorf-børnehaven og sætte nye ord på dens virksomhed
 • Har (barnets) jeg et køn?
 • Forskel mellem drengenes og pigernes leg
 • Iagttagelse af legen i en børnehaveklasse
 • Michaelsstemning i vuggestuen
 • Årstidsglimt fra Regnbuen Steinerbørnehave
 • Uddannelseskursus i eurytmi
 • Filmanm.: Så meget godt i vente
 • Boganm.: Magiske måneder
 • Invitation fra Antroposofisk Selskab
 • Din biografi, din livshistorie
 • International konference i påsken 2015

Pimpegryden nr. 103 – Juni 2014

AT LEVE MED SKÆRMEN

Overskrifter:

 • Har børn brug for digitale medier?
 • Lav kunstige POWER OUTS
 • Grundlaget for mediekompetance i børnehave og skole
 • Pigerne og det lille lam (bordspil)
 • Dukke til bordspil og leg
 • En lille historie om hvor lidt der skal til for at gøre glæden stor
 • Noget om erkendelse og alkymi
 • Nordisk stævne i Järna april 2014
 • Den syvende far i huset
 • Fiskestang af hasselgren
 • Boganm.: Barnets sangperler
 • Mærkeligt, at vi ikke har sets før…

Pimpegryden nr. 102 – Marts 2014

TILKNYTNING

Overskrifter:

 • Vær til stede i dit barns liv
 • Kærlighedens mange ansigter
 • En tur om Damhusengen
 • Kulturperioder
 • Rachel Twomey Madsen & Vibeke Djurhuss (mindeord)
 • Lomme-dværg
 • Skaber vuggestuen aggression?
 • Boganm: Mad og nærvær
 • Fortæl ikke børnene om global opvarmning