Redaktionelt

Pimpegryden udgives af Sammenslutningen af Rudolf Steiner Dagtilbud i Danmark.

 www.rudolfsteinerdagtilbud.dk

Ansvarshavende redaktør

Zilla Mørch Pedersen

Mathilde Bruuns Vej 46

3070 Snekkersten

zillamp@gmail.com

Artikler (redaktionelt indhold) til bladet sendes til redaktøren og/eller direkte til Pimpegryden:pimpegryden@teknografik.dk

29. årgang af Pimpegryden udkommer 4 gange: Ca. den 1/3, 1/6, 1/9 og 1/12-2017

Redaktionelt stof

Deadline:
Stof til bladet (aftales med redaktøren): 6 uger før næste nummer udkommer.

Stof der indsendes senere, optages efter aftale med redaktøren, hvis der er plads i bladet.

Bemærk venligst: 
Pimpegryden v/Erling A. Nielsen varetager alene opsætning og produktion af Pimpegryden. Bladets redaktionelle indhold bestemmes af den ansvarshavende redaktør. Pimpegryden videresender gerne modtaget materiale til redaktøren.

Alle skribenter er selv ansvarlige for indholdet i artiklerne i Pimpegryden, herunder evt. ophavsretsmæssige forhold.